της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη
Βασικό για την παράταση είναι η έκδοση των εξής δικαιολογητικών:
 
Α. Αρχική ιατρική γνωμάτευση από το νοσηλευτικό ίδρυμα που νοσηλεύθηκε που να αναφέρει την διάγνωση εξόδου και την αναγκαιότητα εισαγωγής του ασφαλισμένου στο ΚΑΑ. 
Β. Ιατρική γνωμάτευση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του ΚΑΑ, υπογεγραμμένη από τον ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ, όπου εκτός του ιατρικού ιστορικού και της παρούσης κλινικής κατάστασης του ασφαλισμένου, θα αναφέρεται η μέχρι τώρα πορεία της αποκατάστασης και το προσδοκώμενο λειτουργικό επίπεδο αποκατάστασης την περίοδο της παράτασης. 
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ "η αίτηση παράτασης νοσηλείας πρέπει να διαβιβάζεται στο ΑΥΣ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση nchristopoulou@eopyy.gov.gr), 20 ημέρες πριν την λήξη του ανώτατου χρόνου παραμονής του ασφαλισμένου στο ΚΑΑ, όπως προβλέπεται από την πάθησή του, προκειμένου να μπορούν να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες εξέτασης των δικαιολογητικών από το ΑΥΣ και αποστολής της απόφασης στο ΚΑΑ".