της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη
 
Η διοίκηση του ΙΚΑ αναφέρει στην σχετική της ανακοίνωση ότι η ηλεκτρονική διαδικασία απογραφής είναι απλή και απαλλάσσει τους δικαιούχους από την υποχρέωση να μεταβούν στα υποκαταστήματά του και την προσκόμιση δικαιολογητικών, που απαιτεί η χειρόγραφη διαδικασία.Η απογραφή πραγματοποιείται εύκολα μέσω της ηλεκτρονικής / διαλειτουργικής υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τίτλο "Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων", που είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
 Για να να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά την απογραφή,πατήστε εδώ.