Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Οσφυαλγία: Πρόληψη και Θεραπεία


img_56ccb22e80aaf.jpg
Η οσφυαλγία σαν όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύμπτωμα δηλαδή τον πόνο στη μέση και όχι την πάθηση. Σύμφωνα με τις στατιστικές 8/10 ενήλικες μετά τα 30 θα εμφανίσουν οσφυαλγία κάποια στιγμή στη ζωή τους, αποτελώντας έτσι τη δεύτερη αιτία αποχής από την εργασία μετά το κρυολόγημα. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής (καθιστική ζωή, παχυσαρκία, έλλειψη άσκησης) αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο της οσφυαλγίας.
Διακρίνεται σε οξεία, εξαιτίας μίας απότομης κίνησης και σε χρόνια, δηλαδή όταν τα συμπτώματα επιμένουν πάνω από 3 μήνες. Εκδηλώνεται με έντονο πόνο γύρω από τη μέση, αλλά συχνά μπορεί να επεκτείνεται και στην εξωτερική επιφάνεια του μηρού και να μουδιάζουν μέχρι και τα δάχτυλα του ποδιού (στην περίπτωση αυτή ονομάζεται οσφυοισχιαλγία).

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Ασφάλιση και βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ με 50 ένσημα και το 2016

Την χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας με προυπόθεση τα 50 ένσημα αλλά και την παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εργασίας επικαλούμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και προκειμένου να μην μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους, σημειώνει ότι ήδη προωθείται διάταξη νόμου, με την οποία προβλέπεται ότι:
α) στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στα μέλη οικογένειας τους, για την περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2015), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπεντάμηνου. β) στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος, παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2017. γ) στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους και παραμένουν άνεργοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2017. δ) στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε., του Ε.Τ.Α.Α. και στους υπερήλικες ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α., η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος, παρατείνεται έως 28/2/2017. ε) στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους, για την περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης. στ) στους πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς κα τα μέλη οικογενείας τους, για την χρονική περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017 καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.Σύμφωνα με την εγκύκλιο μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας και δεδομένου ότι, την 29η/2/2016 λήγει η ασφαλιστική ικανότητα των ανωτέρω ασφαλισμένων ισχύουν τα παρακάτω: i.    Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την περίοδο 1/3/2016 έως 28/2/2017, γίνεται με την συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2015), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπεντάμηνου. ii.    Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας των εργαζομένων των επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, για την περίοδο 1/3/2016 έως 28/2/2017, γίνεται χωρίς την συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης. iii.    Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους πωλητές Λαϊκού Λαχείου,καθώς κα τα μέλη οικογενείας τους, για την χρονική περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017 γίνεται χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.   iv.    Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος έως 28/2/2017, των ανέργων. v.    Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28/2/2017, στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. vi.    Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28/2/2017, στους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. vii.    Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28/2/2017, στους υπερήλικες ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α.

ΙΑΜΑ: Η ΑΧΤΥΠΗΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗ "ΑΣΠΙΡΙΝΗ" ΠΟΥ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΓΡΙΠΗ, ΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ!

 Το Ίαμα καταπολεμά ως και τον θανατηφόρο πολλές φορές ιό της γρίπης Η1Ν1και αναδεικνύεται σε "Ψηλορείτη" της υγείας! Κυκλοφόρησε επιτέλους η φοβερή ελληνική "ασπιρίνη", το Κρητικό "Ίαμα", με την πολύ ωραία ελληνική λέξη που κοσμεί πλέον την όμορφη, λιτή και συνάμα αρχοντική συσκευασία που κατακτά πλέον τα Φαρμακεία! Το "Ίαμα" είναι είναι καρπός έρευνας 20 ετών Ελλήνων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Χρήστου Λιονή Καθηγητή Γενικής Ιατρικής κ ΠΦΥ, Ηλία Καστανά Καθηγητής Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας, Στέργιου Πυρίντσου Αναπληρωτή Καθηγητής Βιολογίας και Γεώργιου Σουρβίνου Καθηγητή Κλινικής Ιολογίας) που δημοσιεύθηκε σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά, αλλά και δοκιμάστηκε στην πράξη σε ενεργά ασθενείς, όπου και διαπιστώθηκαν πράγματι οι εκπληκτικές του θεραπευτικές ιδιότητες! Όπως αποδείχθηκε - σύμφωνα πάντα με τους επιστήμονες -το Κρητικό ΙΑΜΑ μπορεί να καταπολεμήσει τις φλεγμονές που οδηγούν σεβαριές ιώσεις και κρυολογήματα, ενώ παράλληλα προσφέρει δύναμη και ζωντάνια στον οργανισμό! Το Ίαμα καταπολεμά ως και τον θανατηφόρο πολλές φορές ιό της γρίπης Η1Ν1και αναδεικνύεται σε "Ψηλορείτη" της υγείας! Το Ίαμα, κατοχυρωμένο με παγκόσμια πατέντα, είναι απόλυτα φυσικό προϊόν καθώς περιέχει κρητικό θυμάρι, κρητικό φασκόμηλο και δίκταμο, τα οποία συνδυάζονται με ντόπιο παρθένο ελαιόλαδο και μέλι,δημιουργώντας έτσι μια μοναδική ασπίδα προστασίας του οργανισμού! Για την προμήθεια των βοτάνων φρόντισε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, ενώ την μαζική παρασκευή, συσκευασία και διάθεσή του Ιάματος ανέλαβε η εταιρεία Οlvos Science, θυγατρική της ελληνικής φαρμακευτικής Galenica! Όλα ελληνικά από πάνω έως κάτω! Ζητήστε το Ίαμα στα Φαρμακεία. Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu video ShareThis Αναρτήθηκε από Evangelo Agneos

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Δείτε πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαρτίου

Δείτε πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαρτίου
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δημοσιοποίησε τις ημερομηνίες που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συντάξεις του Μαρτίου.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι συντάξεις μηνός Μαρτίου θα καταβληθούν στις 25 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη στους συνταξιούχους του ΙΚΑ και του Δημοσίου, ενώ ο ΟΓΑ και ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλουν τις συντάξεις του ίδου μηνός την 1η Μαρτίοιυ ημέρα Τρίτη.

Infographic – Γρίπη: Όσα επιβάλλεται να γνωρίζουμε – ΣΟΚ προκαλούν οι αριθμοί


γρίπη

γρίπη

Πρώτη είναι η Ελλάδα αναλογικά με τον πληθυσμό της σε κρούσματα γρίπης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην χώρα μας τα θύματα είναι πιο πολλά από οπουδήποτε αλλού, αν αναλογιστεί κανείς τον πληθυσμό μας!

Τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τους νεκρούς από γρίπη σε σύγκριση με τα αμέσως προηγούμενα χρόνια πραγματικά σοκάρουν και δείχνουν ξεκάθαρα το πρόβλημα.
Στο Inforgraphic που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε με περιεκτικό και καθαρό γραφικά τρόπο, τα κρούσματα γρίπης στην Ελλάδα, καθώς και ποιοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα.

http://www.iatropedia.gr/eidiseis/infographic-gripi-osa-epivalletai-na-gnorizoume-sok-prokaloun-oi-arithmoi/51711/

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: η μετάδοση του ιού Ζίκα ανεβαίνει και φτάνει τα 33 έθνη...


ζικα

«Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: η μετάδοση του ιού Ζίκα ανεβαίνει και φτάνει τα 33 έθνη»
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) η μετάδοση του ιού Ζίκα ανεβαίνει και φτάνει τα 33 έθνη!!!
Η μετάδοση του ιού Ζίκα φτάνει τις 33 χώρες μας ενημερώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με 6 επιπλέον χώρες για να φτάσουν οι Αρχιμασόνοι τον ύψιστο αριθμό τους…Zika in Simple Gematria Equals: 47
Obey = 47
Authority = 47
Beast = 47
President = 47
WHO in Simple Gematria Equals: 46
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός (WHO) δεν θα ήταν Παγκόσμιος αν δεν θα σας εμβολίαζε παγκόσμια… τα παγκόσμια εμβόλια που θα κατασκευαστούν θα «πνίξουν» στο χρήμα τους ιδιοκτήτες του καρτέλ Παραγωγής Εμβολίων ή αλλιώς την Φαρμακομαφία.Μην πείτε ότι δεν γνωρίζατε όταν σας πουν ότι κινδυνεύετε από τον ιό του Ζίκα…άλλη μια εφεύρεση των μαγίστρων των Ταγμάτων και των στοών για να σας πλακώσουν με εμβόλια στο όνομα του κτήνους…
Fascination in English Gematria Equals: 666
Fascination in Simple Gematria Equals: 111
 took it

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Τα πλαστά φάρμακα σκοτώνουν 1 εκατ. ανθρώπους κάθε χρόνο - Στοιχεία σοκ από την Ιντερπόλ

Βασίλης Γαλούπης
Δεκαπλασιάστηκαν οι κατασχέσεις την τελευταία τετραετία! Ανεξέλεγκτο το λαθρεμπόριο στο ίντερνετ. Το 30% των κρατών δεν διαθέτει καν εθνικό οργανισμό φαρμάκων. Η βιομηχανία των πλαστών φαρμάκων γιγαντώνεται παγκόσμια, με σκευάσματα επικίνδυνα και πολύ συχνά θανατηφόρα. Το πρόβλημα έχει λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις που η Ιντερπόλ έχει συστήσει ειδική μονάδα φαρμακευτικών ερευνών και διώξεων με το όνομα "Πανγαία". Τραγικά περιστατικά συμβαίνουν σε όλον τον κόσμο. Το 2013, οι αρχές στην Ινδία ανακάλυψαν ότι 8.000 άνθρωποι πέθαναν μέσα σε μια περίοδο πέντε ετών σε νοσοκομείο γιατί, όπως εκ των υστέρων διαπιστώθηκε, το αντιβιοτικό που χορηγείτο σε ασθενείς για την αποτροπή μετεγχειρητικών λοιμώξεων δεν περιείχε κανένα ενεργό συστατικό! Στο Πακιστάν, 100 άνθρωποι πέθαναν σε νοσοκομείο στην Λαχόρη γιατί τους δόθηκε ακατάλληλης ποιότητας και σύνθεσης φάρμακο για την φυματίωση. Και τον Μάιο που μας πέρασε, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας αποκάλυψε ότι στην Δυτ. Αφρική τα εμβόλια κατά της μηνιγγίτιδας που διατίθενται είναι σε μεγάλο τους ποσοστό ληγμένα.

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Λίστες ντροπής για καρκινοπαθείς

Δραματική είναι η κατάσταση των καρκινοπαθών στη χώρα μας, οι οποίοι αναγκάζονται να περιμένουν σε λίστες αναμονής προκειμένου να κάνουν τη θεραπεία τους! Ενδεικτικά, οι λίστες αναμονής για ακτινοθεραπεία φτάνει τους έξι με επτά μήνες στον Άγιο Σάββα και ακολουθούν τα άλλα νοσοκομεία.Την ίδια στιγμή, τα μηχανήματα ακτινοθεραπείας -θα έπρεπε να υπάρχουν στο ΕΣΥ τουλάχιστον 70- είναι μόλις 27 από τα οποία περισσότερα από τα μισά έχουν περάσει τη δωδεκαετία. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη που έκανε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «ΚΕΦΙ» Αθηνών σε συνεργασία με τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το 32% των ογκολογικών ασθενών δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό, λόγω της καθυστέρησης στο κλείσιμο του ραντεβού, ενώ και η απόσταση και η δυσκολία μετακίνησης δυσχεραίνουν τη συνέχιση της θεραπείας - το 28% των ογκολογικών ασθενών δεν έχει πρόσβαση στα φάρμακά του, λόγω των ελλείψεων στα νοσοκομειακά φαρμακεία. Αυτό έχεις ως συνέπεια το 40% των ασθενών να λαμβάνει με καθυστέρηση τη θεραπεία του ή ακόμη και να χάνει μια δόση, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του. Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύλλογος «ΚΕΦΙ» Αθηνών, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ενώ παρέμβαση έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, κ. Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2012 καταγράφηκαν 14,1 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου όλων των εντοπίσεων παγκοσμίως και υπολογίζεται ότι το 2025 θα αυξηθούν σε 19,3 εκατομμύρια. Στη χώρα μας το 2012 καταγράφηκαν 41.000 νέα κρούσματα και 28.000 θάνατοι από καρκίνο. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας δεν έχει αναγνωρισθεί ακόμα η χειρουργική ογκολογία ως ιατρική εξειδίκευση, όπως είναι η παθολογική ογκολογία και η ακτινοθεραπεία, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Ηλικιωμένος εισέβαλε σε ΚΕΠ και άρχισε να πυροβολεί - Στο νοσοκομείο μια υπάλληλος.


http://miklasnjor.com/wp-content/uploads/2009/07/old-guy-holding-gun.jpgΈνας άνδρας, περίπου 75 ετών, από το Γεράκι Λακωνίας, μπήκε στο ΚΕΠ Γερακίου και με ένα περίστροφο, που είχε στην κατοχή του, άρχισε να πυροβολεί μια υπάλληλο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τοπικά μέσα, το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στη 1:30 το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο ηλικιωμένος πυροβόλησε τρεις φορές με περίστροφο την 40χρονη υπάλληλο του ΚΕΠ, τραυματίζοντάς την στο χέρι. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από δύο άνδρες που βρίσκονταν στο σημείο και ειδοποιήσαν την αστυνομία, που στη συνέχεια συνέλαβε τον 75χρονο. Η κοπέλα οδηγήθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Γερακίου και ύστερα πρόκειται να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Σπάρτης. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι που οδήγησαν τον ηλικιωμένο σε αυτή την ενέργεια.(ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑ,ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΤΡΑΒΗΞΕΙ,ΛΕΤΕ ΝΑ


Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

Σαρώνει η γρίπη στην χώρα μας: Στους 44 οι νεκροί....

Το τελευταίο 24ωρο άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -Επτά στους 100 ασθενείς με βαριά γρίπη είναι παιδιά - Αναγκαία τα μέτρα προφύλαξης.Σαρωτικό συνεχίζεται το κύμα της εποχικής γρίπης στη χώρα μας, με τους ειδικούς να εμφανίζονται ολοένα και πιο απαισιόδοξοι σχετικά με την πορεία της και τις επιπτώσεις της.Βαρύς είναι και ο σημερινός απολογισμός της γρίπης: το τελευταίο 24ωρο άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 44. Την ίδια ώρα, στις ΜΕΘ μέχρι και χθες το βράδυ νοσηλεύονταν 106 ασθενείς με σοβαρές επιπλοκές της γρίπης δίνοντας μάχη για τη ζωή τους.Το εξαιρετικά χαμηλό εμβολιαστικό ποσοστό στον πληθυσμό, ιδίως σε δύο βασικές κατηγορίες, τους χρονίως πάσχοντες και τους επαγγελματίες υγείας, σε συνδυασμό με τις τεράστιες ελλείψεις σε κρεβάτια Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), μετατρέπουν την γρίπη από εποχική μεταδοτική νόσο σε μείζονα απειλή για τη δημόσια υγεία των Ελλήνων.Ο ιός της γρίπης Α(Η1Ν1) πλήττει με σφοδρότητα τους χρονίως πάσχοντες που αποτελούν τον «εύκολο» στόχο, αλλά όπως συνέβαινε και κατά την πανδημία το 2009, επιτίθεται και σε νέους και υγιείς ανθρώπους καθώς και σε παιδιά.
Επτά στους 100 ασθενείς με βαριά γρίπη είναι παιδιά
Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), από τους 204 ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί τον τελευταίο μήνα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) οι 14 είναι παιδιά ηλικίας μερικών μηνών έως και 16 χρόνων. Ήδη ένα παιδί 4 χρόνων, το οποίο μάλιστα δεν είχε άλλο πρόβλημα υγείας, έχασε τη ζωή του. Οι ανήλικοι ασθενείς που νοσούν με γρίπη και εμφανίζουν βαριές επιπλοκές αποτελούν το 7% των ασθενών με γρίπη που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα – ποσοστό υψηλό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.Εξίσου επιθετική αποδεικνύεται η γρίπη εφέτος και για τους ανθρώπους ηλικίας 30 έως 55 χρόνων. Τουλάχιστον οι μισοί από όσους χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ είναι άνθρωποι νέοι, χωρίς υποκείμενα προβλήματα υγείας.
Αναγκαία τα μέτρα προφύλαξης
Οι ειδικοί του ΚΕΕΛΠΝΟ απευθύνουν έκκληση προς τους ηλικιωμένους και όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα ανεξαρτήτως ηλικίας να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο. Παράλληλα, ζητούν από τους ασθενείς να μην αγνοούν τα συμπτώματα, να επισκέπτονται τον γιατρό, να ακολουθούν τις συμβουλές του και κυρίως να αναρρώνουν προτού επιστρέψουν στην εργασία τους ώστε να μην ανοίγουν νέο κύκλο μετάδοσης της γρίπης.«Ο κύριος τρόπος για να προστατευτεί κάποιος από τη γρίπη είναι ο εμβολιασμός. Κανένα φάρμακο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον αντιγριπικό εμβολιασμό. Παρόλο που η καλύτερη περίοδος για εμβολιασμό είναι από κάθε χρόνο από τον Οκτώβριο μέχρι τον Νοέμβριο, μπορεί κάποιος, ιδίως εάν ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, να εμβολιαστεί και αργότερα. Χρειάζονται δύο εβδομάδες από τον εμβολιασμό ώστε ο οργανισμός να δημιουργήσει προστατευτικά αντισώματα για τη γρίπη» λέει ο καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΕΛΠΝΟ, κ. Σωτήρης Τσιόδρας.
Με δεδομένο ότι αυτό το διάστημα το επιδημικό κύμα βρίσκεται σε φάση κορύφωσης της δραστηριότητάς του, η οποία αναμένεται στο τέλος Φεβρουαρίου, αλλά και ότι το κύμα της γρίπης Α(Η1Ν1) θα υποχωρήσει μετά τον Μάρτιο, είναι προφανής η αναγκαιότητα του αντιγριπικού εμβολιασμού.«Οι ηλικιωμένοι, οι χρονίως πάσχοντες, τα παιδιά με προβλήματα υγείας έχουν πιο ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα και κινδυνεύουν περισσότερο σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό από τους ιούς (και) της γρίπης. Είναι σημαντικό να εμβολιαστούν, έστω και τώρα, διότι αποτελεί τη βασική προστασία αυτών των ανθρώπων. Μελέτες έχουν δείξει ότι το αντιγριπικό εμβόλιο προστατεύει από τη νόσο το 70% με 90% των ατόμων που εμβολιάζονται» λέει η παιδίατρος, επιστημονική συνεργάτης του ΚΕΕΛΠΝΟ, κυρία Αγορίτσα Μπάκα σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr.

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Οι 4+1 πληγές του ασφαλιστικού συστήματος

Γράφει ο Κων/νος Μανίκας
Οικονομολόγος Ψυχολόγος
Πριν έξι χρόνια είχα γράψει ένα άρθρο με τίτλο “Το ασφαλιστικό και κοινωνικό χάσμα των γενεών” όπου πέρα από το προφανές της γενεαλογικής σύγκρουσης, με μεταφορά των ασφαλιστικών βαρών στους νεότερους ώστε να περισώσουν οι γηραιότεροι προνόμια κάποια εκ των οποίων αποτελούσαν μέρος ρουσφετολογικών και συντεχνιακών παροχών, αναφερόμουν και στους παράγοντες που θα έπρεπε να προσεχθούν ώστε να παραταθεί η βιωσιμότητα του συστήματος.Έκτοτε η συνολική κατάσταση έχει δυσχεράνει, τόσο λόγω της έντονης ύφεσης των επομένων ετών αλλά και της πρόσφατης αντιαναπτυξιακής αναστροφής, και το ζήτημα επανήλθε εντονότερο και επιτακτικότερο. Πάντως οι 4+1 βασικές πληγές που ματώνουν μόνιμα το ασφαλιστικό σύστημα παραμένουν οι ίδιες. Τέσσερις “κολώνες” μαζί με το “επιστέγασμα” που τις προστατεύει ή τις εκθέτει όλες μαζί. Οι δημογραφικές εξελίξεις, η μαύρη εργασία μαζί με την εισφοροδιαφυγή, η αξιοποίηση των αποθεματικών, η οργανωτική και οικονομική δομή του και στον ρόλο του “στεγάστρου” η αναπτυξιακή πορεία της χώρας.Το δημογραφικό αντιμετωπίζεται ως παρωνυχίδα ενώ αποτελεί κομβικό ρυθμιστή. Κανένα σύστημα δεν επιβιώνει χωρίς ανανεούμενο εργατικό δυναμικό, τόσο μαζικό όσο να υπερκαλύπτει τις εισφοροδοτικές ανάγκες του. Με έναν ραγδαίως γηρασμένο πληθυσμό αν δεν υπάρξουν κίνητρα στήριξης των νέων οικογενειών που θα επικεντρώνονται σε διευκολύνσεις (οικονομικές, επαγγελματικές, συμπληρωματικών υπηρεσιών) δεν υπάρχει καμιά ελπίδα υγιούς ανατροφοδότησης του συστήματος. Από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα στοχευμένα επιδόματα τέκνων (ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες) έως την ελεύθερη πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και τα ολοήμερα σχολεία, κυρίως για παιδιά από ζευγάρια εργαζομένων.Η μάστιγα της μαύρης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής αντιμετωπίστηκε σημαντικά με τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου και τα αυστηρά πρόστιμα των προηγούμενων ετών αλλά όσο δεν χρησιμοποιείται εκτεταμένα το εργόσημο, το οποίο πέρασε στη λήθη ενώ ήταν μια λύση ειδικά για την παροδική απασχόληση αλλοδαπών, δεν καθιερώνεται ένα μόνιμο σύστημα υπολογισμού των εισφορών (που θα συνδυάζει εισοδηματικά κριτήρια αλλά κι ένα είδος αγοράς υπηρεσιών) και διακανονισμού οφειλών και δεν αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες για την άμεση παρακράτηση των εισφορών στην πηγή, πάντα θα υπάρχουν διαβρωτικές διαρροές.Η αναδιανεμητική ασφαλιστική δομή έτσι κι αλλιώς δίνει σταδιακά τη θέση της σε μια πιο κεφαλαιοποιητική αλλά κι αυτό προωθείται με φοβικό και περιορισμένο τρόπο. Η ιδιωτική ασφάλιση συνεχίζει να μην αποτελεί συμπληρωματικό πυλώνα, οι υπηρεσίες υγείας δεν αναδιαρθρώνονται υπέρ της πρόληψης ώστε να μειωθεί το συνολικό κόστος και να επιτρέψει τον περιορισμό των βασικών εισφορών οδηγώντας στην χωριστή κοστολόγηση για κάθε περαιτέρω παροχή.Τα αποθεματικά των ταμείων αν και δεν αποτελούν μέσο πληρωμής των συντάξεων επιτελούν έναν χρήσιμο συμπληρωματικό ρόλο. Αφέθηκαν όμως επί δεκαετίες στην απαξίωση των μηδενικών επιτοκίων της Εθνικής Τράπεζας, ακολούθησε η “σιγουριά” των ομολόγων του δημοσίου (που κουρεύτηκαν χωρίς καμιά πρόβλεψη σταδιακής αναπλήρωσης) και η τοποθέτηση σε δομημένα προϊόντα (τα οποία ρευστοποιήθηκαν πρόωρα πριν καταγράψουν τα μακροπρόθεσμα οφέλη τους;). Ίσως ήρθε η εποχή να αναζητηθούν επενδυτικές επιλογές που θα αφορούν ένα ευρύτερο φάσμα προτάσεων. Από συμμετοχή σε μεγάλα διεθνή projects μέχρι συνδυαστικά χρηματοοικονομικά μέσα μακροπρόθεσμης απόδοσης.Φυσικά όλα αυτά καταρρέουν σε κλάσματα δευτερολέπτου αν δεν σταθεροποιηθεί πλήρως το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και δεν οικοδομηθούν οι δικλείδες ασφαλείας που θα επιτρέψουν στους επενδυτικές να ξεδιπλώσουν νέες επιχειρηματικές ιδέες. Η επαναφορά σε σταθερά υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, που θα επιτρέψει στο ασφαλιστικό σύστημα να αποκτήσει μόνιμους νέους πόρους, δεν θα προκύψει ως ευχή.Επιβάλλονται πλέον γενναίες κινήσεις σε επίπεδο ιδιωτικοποιήσεων και ειδικών κινήτρων για προσέλκυση επενδυτών, τόσο αντισυμβατικές που θα προκαλέσουν θετικό σοκ σε όσους σκέφτονται την τοποθέτηση κεφαλαίων στην Ελλάδα. Το αντέχει ιδεολογικά μια κυβέρνηση που τρέφεται από ταξικά μίση;

Αναλυτικά παραδείγματα για τον υπολογισμό των νέων συντάξεων:

Περισσότερα χρόνια δουλειάς μικρότερες συντάξεις θα μπορούσε...να είναι με πέντε λέξεις ο τίτλος του νέου "αριστερού" Ασφαλιστικού............Ιδιωτικοί υπάλληλοι
Έτη ασφάλισης Συντάξιμος μισθός Σύνταξη με παλιό τρόπο υπολογιμού Σύνταξη με τον νέο τρόπο υπολογισμού
35 800 781 ευρώ 699 ευρώ
30 800 691 ευρώ 619 ευρώ
25 800 624 ευρώ 585 ευρώ
35 1.500 1.130 ευρώ 972 ευρώ
Δημόσιοι υπάλληλοι:
Έτη/εκπαιδευση Σύνταξη με παλιό τρόπο υπολογιμού Σύνταξη με τον νέο τρόπο υπολογισμού
35 ΠΕ 1.334 ευρώ 882 ευρώ
35 ΤΕ 1.288 ευρώ 859 ευρώ
35 ΔΕ 1.155 ευρώ 805 ευρώ
35 ΥΕ 1.005 ευρώ 744 ευρώΔεν θα μειωθούν άλλο οι συντάξεις λέει ο Γ. Κατρούγκαλος
Απόλυτος εμφανίστηκε ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος για το ότι δεν θα μειωθούν ούτε οι κύριες ούτε και οι επικουρικές συντάξεις μετά τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.Ο υπουργός Εργασίας, υπογράμμισε ότι «Τα αδιέξοδα στο ασφαλιστικό τα κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις», ενώ προσέθεσε ότι «Αυτός ο ασφαλιστικός νόμος δεν ήρθε μεταφρασμένος από το εξωτερικό, είναι δικός μας νόμος».«Το νέο σύστημα βασίζεται σε δύο πολύ απλές αρχές. Ίδιοι κανόνες για όλους για τις εισφορές. 20% του πραγματικού μας εισοδήματος θα δίνουμε για να χρηματοδοτούμε την κύρια σύνταξη. Και αντίστοιχα όμοιοι κανόνες για την απονομή των συντάξεων» εξήγησε ο υπουργός.
Σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για το ασφαλιστικό, ο υπουργός Εργασίας, επεσήμανε: «Δεν έχω αυταπάτες, η διαπραγμάτευση θα είναι σκληρή», ενώ έκανε και ειδική αναφορά στο ρόλο που θα επιδιώξει η κυβέρνηση να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαπραγμάτευση.
πηγή