Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Δείτε τα όρια ηλικίας για σύνταξη με 35 χρόνια και με πλασματικά - Αναλυτικά παραδείγματα


Από 59,5 ετών παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ όσοι κλείνουν φέτος τα 58 και έχουν τα 35 έτη ως το 2011, είτε µε πραγματικά ένσημα είτε και µε αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης.
Τα όρια ηλικίας για σύνταξη µε 35 και πλέον έτη ασφάλισης αυξάνονται ως 6 µήνες κάθε έτος για να φτάσουν από τα 58,5 το 2015 στα 62 το 2022. Το κλειδί για την έξοδο µε αυτά τα όρια ηλικίας είναι τα χρόνια ασφάλισης ως το 2012.Αν δεν βγαίνουν από πραγµατική εργασία, οι ασφαλισµένοι µπορούν να κάνουν εξαγορές πλασµατικών χρόνων. Για παράδειγµα, οι 10.500 ηµέρες το 2011 συµπληρώνονται µε εξαγορές ως 1.200 ηµερών. Αρα ένας ασφαλισµένος που είναι 59 ετών σήµερα και είχε 9.300 ένσηµα το 2011, µπορεί να εξαγοράσει άλλες 1.200 για να κατοχυρώσει την έξοδο άµεσα. Αν είχε 9.000 ηµέρες το 2011 δεν µπορεί να κάνει εξαγορά, γιατί ο νόµος δεν επιτρέπει εξαγορά πέραν των 1.200 ηµερών. Μπορεί όµως να κάνει την εξαγορά για το 2012 που ο νόµος δίνει ως 1.500 ηµέρες, οπότε οι 9.000 ηµέρες ασφάλισης γίνονται 10.500. Το όφελος είναι ότι οι ασφαλισµένοι µπορούν να γλιτώσουν την έξοδο στα 67 και να αποχωρήσουν από τα 59,6 ως τα 62 µε πλήρη σύνταξη.
Σύνταξη µε 10.500 ένσηµα για άνδρες και γυναίκες
1. Οσοι είχαν 10.500 ηµέρες ασφάλισης το 2010 ή το 2011 και κλείνουν τα 58 από 19/8 µέχρι 31/12/2015 αποχωρούν σε ηλικία 58,6 ετών. Με το 58ο έτος το 2016, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 59 ετών. Για το 2017 η ηλικία των 58 έχει όριο συνταξιοδότησης 59,6 ετών, το 2018 το όριο είναι 60, το 2019 είναι 60,6 ετών και από το 2022 το όριο γίνεται 62.
2. Οσοι είχαν τις 10.500 το 2012 βγαίνουν µε το όριο που ισχύει όταν θα κλείσουν το 59ο έτος. Αν κλείνουν τα 59 το 2016, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 59,9 ετών. Αν κλείνουν τα 59 το 2017, η ηλικία εξόδου 60,2 ετών. Το 2018 είναι 60,6 ετών και από το 2022 το όριο είναι 62 ετών.
3. Οσοι συµπληρώνουν τις 10.500 ηµέρες από το 2013 ως το 2017 βγαίνουν στα 62 µε 12.000 ηµέρες, αλλά µπορούν να κερδίσουν ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης αναγνωρίζοντας πλασµατικούς χρόνους ώστε να έχουν τις 10.500 ηµέρες µέχρι το 2012.
Τα όρια ηλικίας για σύνταξη με 10.500 ένσημα στο ΙΚΑ για άνδρες και γυναίκες
Σύνταξη με ανάπηρο σύζυγο
Οι ασφαλισµένοι που έχουν υπό την προστασία τους σύζυγο, αδέλφια ή παιδιά µε αναπηρία παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ όταν συµπληρώνουν 7.500 ηµέρες ασφάλισης (25ετία).
Η έξοδος για αυτή την ειδική κατηγορία έχει το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος στη χρονιά που συµπληρώνονται οι 7.500 ηµέρες. Αν υπάρχει ανάπηρο τέκνο, η έξοδος είναι χωρίς όριο ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν ανήλικο ως το 2012.
Για παράδειγµα, ασφαλισµένη στο ΙΚΑ µε σύζυγο που η αναπηρία του πιστοποιήθηκε πριν από τις 19/8/2015 θα πάρει σύνταξη οποτεδήποτε αν είχε τις 7.500 ηµέρες µέχρι 18/8/2015. Αν όµως, η αναπηρία πιστοποιηθεί µετά τις 19/8/2015, τότε ακόµη και αν υπήρχαν οι 7.500 ηµέρες, η ασφαλισµένη θα πρέπει να έχει κλείσει τα 55 και 11 µήνες για να συνταξιοδοτηθεί. Αν η αναπηρία πιστοποιηθεί το 2017 αλλά η σύζυγος έχει τις 7.500 ηµέρες το 2019, θα πάρει σύνταξη στην ηλικία των 59,5 ετών.
Τα πλασματικά έτη στο ΙΚΑ
Για να συµπληρωθούν ένσηµα ως το 2010 αναγνωρίζονται:
200 µέρες ανεργίας και 200 ασθένειας στη δεκαετία 2000-2009.
Στρατιωτική θητεία (µετά το 58ο έτος).
Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας µέχρι να συµπληρωθούν οι 4.500 ηµέρες για τη µετατροπή της σύνταξης σε γήρατος.
Για να συµπληρωθούν ένσηµα το 2011 και το 2012 αναγνωρίζονται:
• Μέχρι 4 έτη (από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνο παιδιών, κενά ασφάλισης) για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισµένοι τις ηλικίες του 2011.
• Μέχρι 5 έτη για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισµένοι τα όρια ηλικίας του 2012.
• Μέχρι 6 ως 7 έτη για να συµπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και µετά για σύνταξη στα 62 µε 40 χρόνια.
Από τα 60 η έξοδος γυναικών με 10.000 ένσημα έως το 2012
Οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης -και από πλασµατικούς χρόνους- ως το 2012 κατοχυρώσουν τις ηλικίες εξόδου που είναι 55, 56 και 56,5 για τη µειωµένη σύνταξη και 57, 58 και 58,5 ετών για πλήρη. Αν οι παραπάνω ηλικίες συµπληρώνονται µετά τις 19/8/2015, τότε αλλάζει και η ηλικία που θα συνταξιοδοτηθούν.
Παραδείγµατα:
Ασφαλισµένη 56,5 ετών πριν από τις 19/8/2015 κατοχύρωσε µειωµένη σύνταξη µε τις προϋποθέσεις του 2012, δηλαδή µε 10.000 ένσηµα σε αυτό το έτος και συνολικά 10.800. Για να υποβάλει όµως αίτηση θα πρέπει να έχει 100 ηµέρες ασφάλισης ανά έτος στο διάστηµα 2009-2014.
Ασφαλισµένη 58,5 ετών µε 8.500 ένσηµα το 2012 µπορεί σήµερα να αναγνωρίσει ως και 1.500 ηµέρες για να συµπληρώσει τις 10.000 για να κατοχυρώσει το νέο όριο ηλικίας και θα πάρει σύνταξη σε ηλικία 61,8 ετών. Αν δεν το κάνει, θα βγει στα 67.
Ασφαλισµένη 57 ετών µε 10.000 ηµέρες το 2011 κατοχυρώνει το 58ο έτος. Αυτό σηµαίνει ότι θα περιµένει να κλείσει τα 58 (το 2018) και θα συνταξιοδοτηθεί µε το νέο όριο ηλικίας που είναι 62,6 ετών για πλήρη σύνταξη. Μπορεί να πάρει όµως µειωµένη σε ηλικία 58,9 ετών, µε ποινή 24% στο ποσό της εθνικής σύνταξης, όχι της ανταποδοτικής.
Ασφαλισµένη που είχε 10.000 ένσηµα το 2011 (είτε από εργασία είτε µε αναγνώριση 1.200 ηµερών) και έκλεισε τα 58 το 2016 παίρνει πλήρη στα 60,3, ενώ αποχωρεί µε µειωµένη οποτεδήποτε γιατί το 56ο έτος συµπληρώθηκε πριν από τις 19/8/2015.
Τα μυστικά για σύνταξη ανδρών με 10.000 ένσημα
Οσοι συµπληρώνουν 10.000 ηµέρες ασφάλισης ως το 2012 βγαίνουν µε µειωµένη σε ηλικίες από 60,11 ως 62 ετών, αρκεί να έχουν την τελευταία πενταετία 100 ηµέρες ασφάλισης ανά έτος και µε πλήρη µετά τα 62 ή τα 63.
Οι 10.000 ηµέρες συµπληρώνονται και µε πλασµατικούς χρόνους για το 2011 και το 2012. Για παράδειγµα, άνδρας µε 8.800 ένσηµα το 2011 βγαίνει στα 67. Μπορεί να αναγνωρίσει 1.200 ηµέρες για να έχει τις 10.000 ηµέρες και να φύγει µετά τα 63 µε πλήρη σύνταξη.
Οσοι έχουν ήδη τις 10.000 ηµέρες µε εξαγορά άλλων 500 ηµερών αλλάζουν κατηγορία και κατεβάζουν το όριο ηλικίας στα 59. Για παράδειγµα, άνδρας µε 10.000 ηµέρες ασφάλισης το 2011 βγαίνει µετά τα 63. Αναγνωρίζοντας 500 ηµέρες έχει τις 10.500 µέσα στο ίδιο έτος και αν έκλεισε ήδη τα 59, παίρνει σύνταξη άµεσα.
Μετά τα 62 στην σύνταξη οι νέοι ασφαλισμένοι
Για όλους όσοι πρωτοασφαλίστηκαν από 1/1/1993 και µετά, σε οποιοδήποτε Ταµείο, τα όρια συνταξιοδότησης έχουν καθοριστεί στα 62 µε 40 έτη για πλήρη σύνταξη ή στα 67 και στα 62 για πλήρη και µειωµένη σύνταξη, αντίστοιχα, µε τουλάχιστον 15 έτη.
Για τους νέους µετά το 1993 ασφαλισµένους προβλέπεται η εξαγορά ως και 7 πλασµατικών ετών για να συµπληρωθούν τα 40 έτη.
Για τους γονείς που ασφαλίστηκαν µετά το 1993 και απέκτησαν ένα ή περισσότερα παιδιά από τον Απρίλιο του 2000 και µετά, ο χρόνος ασφάλισης λόγω τέκνων δίδεται δωρεάν µόνο για να συµπληρωθούν τα 40 χρόνια πλήρους σύνταξης µε όριο ηλικίας το 62ο έτος. Το δικαίωµα το έχει ο ένας από τους δυο γονείς, ενώ ο άλλος µπορεί να χρησιµοποιήσει το χρόνο παιδιών µόνο µε εξαγορά.
Οι νέοι ασφαλισµένοι µετά το 1993 µε καθεστώς βαρέων βγαίνουν στα 62, αρκεί να συµπληρώνουν σε ειδικότητες βαρέων 3.375 ηµέρες εργασίας και συνολικά 4.500 ηµέρες µε ένσηµα στη µικτή ασφάλιση.

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Νέοι όροι για ραντεβού στον ΕΟΠΥΥ


Επανειλημμένως έχουν γίνει καταγγελίες, έλεγχοι και συστάσεις, ενίοτε σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Ωστόσο η μη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, με την αιτιολογία ότι έχει «κλείσει» το πλαφόν των 200 δωρεάν επισκέψεων τον μήνα, συνεχίζει να υφίσταται, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να λαμβάνει νέα μέτρα: από 1ης Σεπτεμβρίου, ο ΕΟΠΥΥ βάζει «πλαφόν στο πλαφόν», αφού ο κάθε συμβεβλημένος γιατρός μπορεί να δέχεται το ανώτερο 20 επισκέψεις ασφαλισμένων την ημέρα, ενώ ο ελάχιστος χρόνος που θα διαρκεί η κάθε επίσκεψη είναι 15 λεπτά.
Αφορμή των νέων μέτρων είναι έγγραφα της –πρώην πλέον– γενικής επιθεωρήτριας της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) Γεωργίας Γεωργιάδου και του Συνηγόρου του Πολίτη, που ζητούν-προτείνουν παρεμβάσεις με αφορμή καταγγελίες και ελέγχους για τη «συμπεριφορά» ορισμένων γιατρών σε σχέση με το πλαφόν των επισκέψεων. Είναι ενδεικτικό ότι το 2016 η ΥΠΕΔΥΦΚΑ ήλεγξε 30 και πλέον συμβεβλημένους γιατρούς που απαιτούσαν επιπλέον αμοιβή από τους ασφαλισμένους, με το αιτιολογικό ότι είχε συμπληρωθεί το όριο των 200 επισκέψεων τον μήνα, για τις οποίες οφείλουν –με βάση τη σύμβασή τους με τον ΕΟΠΥΥ– να μη ζητούν αμοιβή επίσκεψης.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι γιατροί δεν είχαν συμπληρώσει τις 200 επισκέψεις και άρα δεν δικαιούνταν να αιτούνται αμοιβή. Ο «άτυπος τιμοκατάλογος» για τις εκτός πλαφόν επισκέψεις εξαρτάται και από τις υπηρεσίες (συνταγή φαρμάκων ή/και παραπεμπτικό διαγνωστικών εξετάσεων): 5-10-20 ευρώ ή και περισσότερο.
Επιπλέον, οι κατά καιρούς έλεγχοι της ΥΠΕΔΥΦΚΑ έχουν καταδείξει περιπτώσεις γιατρών που καταχώριζαν νέες συνταγές σε ασφαλισμένους κάθε τρία λεπτά ή ακόμα και περίεργες ώρες, όπως 2-3 τα ξημερώματα, αντιστοιχώντας ταυτόχρονα την κάθε συνταγή με επίσκεψη ασφαλισμένου. Οι συνταγές ήταν πραγματικές, όχι όμως και οι επισκέψεις ασφαλισμένων ώστε να δικαιολογείται η εξάντληση του πλαφόν.Απλώς οι ασφαλισμένοι καλούνταν τηλεφωνικά να περάσουν για να αφήσουν το βιβλιάριό τους, προκειμένου ο γιατρός να τους γράψει κάποια στιγμή τα φάρμακα, ή ακόμα η συνταγογράφηση γινόταν απλώς με τη χρήση του ΑΜΚΑ. Αρκετοί γιατροί δεν χρησιμοποιούν το εργαλείο των τρίμηνων και εξάμηνων συνταγών σε ασφαλισμένους –«πάγιους πελάτες τους»– με χρόνια προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να δηλώνονται επισκέψεις-συνταγογραφήσεις σε μηνιαία βάση. Και σε πολλές περιπτώσεις οι γιατροί δεν τηρούν την υποχρέωσή τους να δηλώνουν-αναρτούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ τα προγραμματισμένα τους ραντεβού, προκειμένου να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι οι οποίοι όταν καλούσαν για να προγραμματίσουν επίσκεψη βρίσκονταν αντιμέτωποι με μία δυσάρεστη έκπληξη.
Το πρόβλημα είχε επισημανθεί από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η οποία κατέθεσε προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος από τον Μάρτιο του 2015. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ύπαρξη κεντρικής διαχείρισης για το τηλεφωνικό «κλείσιμο» των επισκέψεων ασφαλισμένων σε συμβεβλημένους γιατρούς, τον καθορισμό ημερήσιου πλαφόν επισκέψεων και ελάχιστου χρόνου διάρκειας επίσκεψης (ανάλογα με την ειδικότητα) και τη σύσταση σε συμβεβλημένους γιατρούς να κάνουν συχνότερη χρήση της δυνατότητας χορήγησης «επαναλαμβανόμενης τρίμηνης ή εξάμηνης συνταγής».
Τελικά ο ΕΟΠΥΥ πρόσφατα προανήγγειλε την αλλαγή των όρων για τον προγραμματισμό των ραντεβού. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ, από τις αρχές του επόμενου μήνα ο κάθε συμβεβλημένος γιατρός μπορεί να δέχεται το ανώτερο 20 επισκέψεις ασφαλισμένων την ημέρα, «ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της εξάντλησης του συνόλου των 200 επισκέψεων μέσα στις πρώτες ημέρες κάθε μήνα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ ο ελάχιστος χρόνος επίσκεψης θα είναι τα 15 λεπτά της ώρας. Επιπλέον, όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί καλούνται να δηλώσουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΔΑΠΥ Παροχών το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου τους, στο οποίο θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι.

kathimerini.gr

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Πώς να σταματήσετε αμέσως την αιμορραγία...

Αναρτήθηκε από Clopy Paste 15 Αυγούστου 2017
Δεν είναι σπάνιο στις καθημερινές μας δραστηριότητες να πάθουμε κάποιο μικρό ατύχημα και να έχουμε αιμορραγία από κάποιο κόψιμο στα χέρια ή σε κάποιο άλλο σημείο του σώματός μας.
Στα μικρά, πολύ επιφανειακά κοψίματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν το κόψιμο είναι πιο βαθύ, τότε είναι σημαντικό να σταματήσετε την αιμορραγία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.
Η κλινική Mayo των ΗΠΑ συστήνει τα ακόλουθα σχετικά με την περίπτωση ατυχήματος με βαθύ κόψιμο/τραύμα στο σπίτι:
Αυτό που πρέπει να κάνετε εκείνη την στιγμή είναι να βρείτε μια καθαρή πετσέτα κουζίνας χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιήσετε χαρτοπετσέτα, αφού η απορροφητικότητά της είναι μικρότερη και έχει την ιδιότητα να διαλύεται σε κομμάτια από τα υγρά, όπως το αίμα στην προκειμένη περίπτωση.
Η καθαρή, στεγνή, πετσέτα είναι ιδανική. Τυλίξτε καλά το σημείο που κοπήκατε και ασκείστε πίεση για να περιορίσετε την αιμορραγία. Προσοχή: Όσο και αν έχετε περιέργεια εκείνη την στιγμή, μην αφαιρέσετε την πετσέτα έστω και για λίγα δευτερόλεπτα προκειμένου να δείτε την εξέλιξη του τραύματος και το κατά πόσον έχει σταματήσει η αιμορραγία.
Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα χαλάρωσης της πίεσης στο σημείο του τραύματος, ώστε να ακυρώσετε την προσπάθεια πήξης του αίματος και να πρέπει να αρχίσετε από την αρχή.
Διατηρείστε την πίεση στο σημείο για τουλάχιστον 20 λεπτά. Αν το αίμα είναι τόσο πολύ, ώστε τρέχει μέσα από την πετσέτα, μην την αφαιρέσετε. Προσθέστε άλλη μία πάνω από αυτή και αν μπορείτε δέστε τη πολύ καλά με κολλητική ταινία γύρω από το τραύμα, συνεχίζοντας να ασκείτε πίεση σε αυτό.
Σε ακραίες περιπτώσεις που η αιμορραγία δεν υποχωρεί, ασκείστε πίεση με το δάχτυλό σας στην κοντινότερη αρτηρία, ώστε να εμποδίσετε λίγο την ροή του αίματος σε εκείνο το σημείο και να του δώσετε χρόνο να πήξει στην πληγή.
Όλα αυτά είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε σε περίπτωση έντονης αιμορραγίας από κάποιο κόψιμο. Εφόσον το συμβάν είναι σοβαρό, πρέπει να επισκεφτείτε το νοσοκομείο ή να ειδοποιήσετε τις Πρώτες Βοήθειες (166).

Πηγή: onmed.gr - ClopYPastE.gr


Διαβάστε περισσότερα: http://clopyandpaste.blogspot.gr/2017/08/blog-post_78.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/ClopYPastE+(CLOPYPASTE)#ixzz4pvgUy7K3

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Συντάξεις: Στο τέλος Αυγούστου και ψαλιδισμένες οι επικουρικές που εκκρεμούν


Φτάνουν πλέον και τα 160 ευρώ ενώ αναμένονται μειώσεις έως 18% για 200.000 επικουρικές το 2019 - Δίνουν μπόνους 250 ευρώ στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ για να «τρέξουν» την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων
Από το τέλος Αυγούστου αναμένεται να αρχίσουν να εκδίδονται οι πρώτες εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις που βρίσκονται στην ουρά εδώ και δυόμισι χρόνια καθώς καμία επικουρική δεν έχει εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2015.
Για την εκκαθάριση των 127.000 εκκρεμών αιτήσεων επικουρικών συντάξεων από τον Αύγουστο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2019 θα χρειαστούν συνολικά 400 εκατ. ευρώ τα οποία θα προέλθουν αποκλειστικά από τους πόρους του ΕΤΕΑΕΠ δηλαδή από τις ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες καταβάλλουν εργαζόμενοι και εργοδότες.
Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταρτίσει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ (ΕΤΕΑΕΠ) έως τέλος του 2018 θα ικανοποιηθούν έως 75.000 αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις ενώ οι υπόλοιπες θα ικανοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος του 2019.
Το σίγουρο είναι ότι οι επικουρικές για τους νέους συνταξιούχους θα είναι χαμηλότερες και μεταβαλλόμενες ανάλογα με τους δείκτες θνησιμότητας, ώστε αν οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, το ποσό να είναι μικρότερο. Σύμφωνα με το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων οι επικουρικές ήδη μειώθηκαν έως και 80% φθάνοντας πλέον στα 160 ευρώ κατά μέσο όρο ενώ μελέτη του καθηγητή Σάββα Ρομπόλη προβλέπει ότι η μέση επικουρική σύνταξη το 2021 θα ανέρχεται σε 144 ευρώ μικτά.
Οι μειώσεις θα επανέλθουν και για τους σημερινούς συνταξιούχους το 2019 με περικοπή έως 18% σε επιπλέον 200.000 επικουρικές συντάξεις που εμφανίζουν προσωπική διαφορά και είχαν γλιτώσει από τη «σφαγή» του φθινοπώρου του 2016 λόγω του πλαφόν των 1300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής). Οι περικοπές ανέρχονται συνολικά σε 232 εκατ. ευρώ το 2019 , 225 εκατ. το 2020 και 218 εκατ. το 2021.Ο «χορός» των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις ξεκίνησε την περίοδο 2011-2014 και συνεχίστηκε τον Ιούλιο του 2015, οπότε επιβλήθηκε εισφορά υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης 6% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις. Ακολούθησε η «μεγάλη σφαγή» το 2016 με μειώσεις που έφθασαν έως και 50% για 250.000 επικουρικές συντάξεις.
Υπενθυμίζουμε ότι όσοι συνταξιοδοτούνται από το 1/1/2015 και μετά θα παίρνουν ένα τμήμα σύνταξης για τα έτη ασφάλισης ως το 2014 και ένα δεύτερο τμήμα από 1/1/2015 και μετά που θα υπολογίζεται με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα .
Οι ειδικοί στην ασφάλιση εφιστούν την προσοχή καθώς οι νέες επικουρικές που αναμένεται να εκδοθούν αναδρομικά από την 1/1/2015 , θα υπολογιστούν βάσει των καταβληθεισών εισφορών που είναι "περασμένες" στη μερίδα του ασφαλισμένου. Δηλαδή, αν οι εισφορές κρατήθηκαν από εργοδότες και επιχειρήσεις αλλά δεν αποδόθηκαν, τότε πρέπει ο ίδιος ο ασφαλισμένος να «κυνηγήσει» τον εργοδότη για να μη χάσει ασφαλιστικό χρόνο και αντίστοιχο ποσό στη σύνταξή του.Μπόνους 250 ευρώ στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ για να «τρέξουν» την έκδοση των εκκρεμών συντάξεωνΕν τω μεταξύ, ποσό ύψους 250 ευρώ θα λάβουν ως πρόσθετη αμοιβή («μπόνους») οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, εφόσον χρειαστεί να απασχοληθούν εκτός νομίμου ωραρίου και πέραν των υπερωριών, για την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφει η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη, σύμφωνα με την οποία, η αποζημίωση που θα καταβάλλεται στις ομάδες εργασίας που θα συσταθούν για να επιταχυνθεί η εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ, ορίζεται στα 250 ευρώ το μήνα.Υπενθυμίζεται ότι, για τον ίδιο σκοπό, προηγήθηκε απόφαση, με την οποία ορίζεται η δημιουργία τουλάχιστον 100 ειδικών κλιμακίων, ομάδων και υποομάδων και τίθεται ως στόχος η έκδοση 63.000 συντάξεων από τις περίπου 130.000 που εκκρεμούν, έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα, για κάθε κλιμάκιο τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι ανά υπάλληλο και ανά μήνα. Η απόφαση ανέβηκε χθες στη «Διαύγεια» και καθορίζει τις αμοιβές, με τη συνολική δαπάνη για τους εργαζομένους που θα απασχολούνται τα απογεύματα στον ΕΦΚΑ, να εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 3,75 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος.Συγκεκριμένα, ορίζεται πως αν οι στόχοι επιτευχθούν στον μέγιστο βαθμό (π.χ. ο υπάλληλος του κλιμακίου απονομής συντάξεων προχωρήσει στην απονομή 40 αποφάσεων το μήνα), θα καταβληθεί το ποσό των 250 ευρώ, ως πρόσθετη αποζημίωση. Για την απόδοση που κυμαίνεται μεταξύ του ελάχιστου και του μέγιστου απαιτούμενου ορίου, η δικαιούμενη αποζημίωση καθορίζεται σε ποσοστιαία αναλογία αντίστοιχα με το ποσοστό επίτευξης του στόχου.
Στην περίπτωση που η απόδοση του κάθε υπαλλήλου υπολείπεται της ελάχιστης απαιτούμενης ανά αντικείμενο εργασιών, ο υπάλληλους χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης. Στον αντίποδα, εάν κάποιος είναι υπερ-αποδοτικός και υπερβεί τη μέγιστη μηνιαία απαιτητή απόδοση, η αμοιβή προσαυξάνεται με ποσοστό διπλάσιο του ποσοστού της υπέρβασης.
Τέλος, η απόφαση ορίζει ότι σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (ασθένεια, ανωτέρα βία) του υπαλλήλου να καλύψει το ελάχιστο απαιτητό όριο απόδοσης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απογευματινή εργασία των κλιμακίων, θα καταβάλλεται αναλογικά μειωμένη αμοιβή αντίστοιχη με το μέρος του έργου που πραγματοποίησε.

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Ποιοι προλαβαίνουν να «κλειδώσουν» σύνταξη πριν από τα 62
Πλήρη σύνταξη πριν από το 62ο έτος της ηλικίας τους αλλά και μειωμένη προλαβαίνουν να «κλειδώσουν» οι παλαιοί, μέχρι και το 1992, ασφαλισμένοι σε Ταμεία μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και στο Δημόσιο.
Στο ΙΚΑ το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 2017 είναι 59,5 και 60,9 ετών γγια μητέρες που είχαν 18,3 έως το 2011 και κλείνουν φέτος τα 55 ή τα 57. Με 35ετία ως το 2012 από πραγματική εργασία και πλασματικούς χρόνους που αναγνωρίζονται αναδρομικά το 2017 για να συμπληρωθούν 35 έτη ως το 2012, το όριο συνταξιοδότησης είναι 59,5 και 60,2 για όσους κλείνουν φέτος τα 58 και τα 59.
Στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 2017 είναι 58,5 έως 59,5 ετών για μητέρες που είχαν 25ετία ως το 2012 και κλείνουν φέτος τα 55, ενώ όσοι έχουν 35ετία με ένσημα πριν από το 1983 βγαίνουν στα 59,6.
Στο Δημόσιο βγαίνουν από τα 57,8 όσοι έχουν 37ετία και από τα 58,5 οι γυναίκες που κλείνουν τα 50 και είχαν ανήλικο με 25ετία έως το 2010. Οι άνδρες που κλείνουν τα 52 και είχαν 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο, οποτεδήποτε βγαίνουν από τα 58,5 ενώ με 25ετία το 2012 και ανήλικο βγαίνουν από τα 59,6 εφόσον κλείνουν φέτος τα 55.
Σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ το όριο ηλικίας είναι 60,9 ετών υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι έχουν ή συμπληρώνουν με πλασματικούς χρόνους τα 35 έτη ως το 2012.
Η διάταξη για τη μειωμένη
Στην έξοδο με μειωμένο όριο ηλικίας, η αποχώρηση με καταβολή σύνταξης πριν από τα 62 κινδυνεύει να καταργηθεί μια που εξετάζονται αλλαγές με νομοθετική διάταξη οτυλάχιστον για το Δημόσιο.
Η διάταξη αυτή επρόκειτο να μπει στα μέτρα του νόμου 4472 με τις μειώσεις συντάξεων και αφορολόγητου ορίου που ψηφίστηκαν στις 18 Μαΐου.
Την τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να μην κατατεθεί αλλά δεν έχει αποσυρθεί.
Μέχρι νεωτέρας λοιπόν τα όρια ηλικίας στις πρόωρες αποχωρήσεις δεν αλλάζουν αλλά όσοι δεν τα εκμεταλλευτούν κινδυνεύουν.
Η διάταξη αυτή τροποποιεί το ν. 4336/2015 και όσον αφορά στα όρια ηλικίας του Δημοσίου λέει ότι θα μπορούν μεν οι υπάλληλοι να αποχωρούν με μειωμένο όριο ηλικίας, χωρίς όμως να παίρνουν τη σύνταξη, αν η διαφορά από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι μεγαλύτερη από 5 χρόνια. Για παράδειγμα, με πλήρη στα 65 για κάποιον που δεν έχει 35ετία, η μειωμένη θα καταβάλλεται στα 60, ανεξάρτητα από το αν ο υπάλληλος έχει θεμελιώσει δικαίωμα για πρόωρη αποχώρηση με όριο ηλικίας 58.
Το Δημόσιο καταβάλλει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, τη μειωμένη σύνταξη όχι νωρίτερα από 5 έτη πριν από την ηλικία πλήρους σύνταξης.
Με τα νέα όρια ηλικίας όμως το δικαίωμα μειωμένης σύνταξης μπορεί να ασκηθεί και πριν από την 5ετία από το όριο πλήρους σύνταξης. Ομως, το Δημόσιο έχει κενό νόμου γιατί δεν προβλέπεται στη νομοθεσία του καταβολή μειωμένης σύνταξης αν ο ασφαλισμένος αποχωρήσει με διαφορά πέραν των 5 ετών από το όριο πλήρους σύνταξης.
Στα υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών που έχουν καθεστώς μειωμένης (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τραπεζών) επιτρέπεται η έξοδος με καταβολή σύνταξης και πέραν της 5ετίας από το νέο όριο πλήρους σύνταξης. Αν περάσει η διάταξη για τις πρόωρες στο Δημόσιο, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει ανάλογη εφαρμογή και στα άλλα Ταμεία.
ΙΚΑ: Από τα 59,5 στη σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας
Η έξοδος με πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 προϋποθέτει ασφάλιση πριν από το 1993, αλλά και σε κάθε περίπτωση να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας και με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών έως το 2012.
Αν, για παράδειγμα, έχουμε 35 έτη (10.500 ένσημα) έως το 2012, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από την ηλικία των 58 και 59 ετών και είναι κάτω των 62 έως το 2021.
Αν έχουμε όμως τα 10.500 από το 2013 και μετά ή αν δεν υπάρχουν πλασματικοί χρόνοι ώστε να τα συμπληρώσουμε έως το 2012, τότε το όριο ηλικίας είναι στα 62 και θα χρειαστούν 40 έτη (12.000 ένσημα).
Οι κατηγορίες που έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πριν από τα 62 με πλήρη είναι:
1. Μητέρες με ασφάλιση πριν από το 1993 στο ΙΚΑ με 5.500 ημέρες και με ανήλικο παιδί έως το 2010. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη είναι 56,6 ετών, εφόσον έκλεισαν το 55ο έτος έως το τέλος του 2015. Αν τα κλείσουν το 2017 βγαίνουν στα 59,6, αν κλείσουν τα 55 το 2018 βγαίνουν στα 61, ενώ αν το 55ο έτος συμπληρώνεται το 2019 θα συνταξιοδοτηθούν στα 62,6. Το όριο ηλικίας για μειωμένη καθορίζεται από το πότε κλείνουν τα 50. Ετσι, για μια ασφαλισμένη που κλείνει τα 55 έως το 2019 το όριο για μειωμένη είναι το 50ό έτος, γιατί το συμπλήρωσε πριν από τις 19/8/2015. Ενώ αν κλείνει τα 55 από 19/8/2020 και μετά θα βγει με πλήρη στα 64, ενώ το όριο για μειωμένη πάει στα 55 και σταδιακά αυξάνεται έως τα 62.
2. Μητέρες με ένσημα πριν από το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ανήλικο παιδί το 2011 με 5.500 ημέρες ασφάλισης είτε με εργασία είτε και με εξαγορά έως 1.200 ημερών. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 57 ετών. Οσες κλείσουν τα 57 το 2017 βγαίνουν στα 60,9. Οσες κλείσουν τα 57 το 2018 βγαίνουν στα 62.
3. Μητέρες με ένσημα πριν από το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ανήλικο παιδί το 2012 με 5.500 ημέρες ασφάλισης είτε με εργασία είτε και με εξαγορά έως 1.500 πλασματικών ημερών ασφάλισης. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 60 ετών. Οσες γίνουν 60 το 2017 βγαίνουν στα 62,8, ενώ για μειωμένη έχουν δικαίωμα αποχώρησης από τα 55.
4. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα έως το 2010 ή το 2011 (πραγματικά ή και πλασματικά) και ηλικία 58 μετά τις 19/8/2015 αποχωρούν στα 58,6. Με ηλικία 58 το 2016 αποχωρούν στα 59, με ηλικία 58 το 2017 βγαίνουν με σύνταξη στα 59,6, ενώ αν τα 58 τα κλείνουν από το 2018 ως το 2021 βγαίνουν από 60 ως 61,6 ετών.
5. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα το 2012 (πραγματικά ή και πλασματικά) βγαίνουν αφού κλείσουν τα 59. Αν τα κλείνουν από τις 19/8/2015 μέχρι 31/12/2021, τα νέα όρια για σύνταξη είναι από 59,5 ως 61,8 ετών.
6. Γυναίκες που συμπληρώνουν 10.000 ένσημα (33,3 έτη) το 2010, το 2011 ή το 2012 βγαίνουν με πλήρη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσουν τα 57 , τα 58 ή τα 58,6. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 10.000 ένσημα ως το 2010 και ηλικία 57 το 2017 θα βγει στα 60,9. Αν κλείνει τα 57 το 2019, θα βγει στα 63,3. Αν είχε τις 10.000 ημέρες το 2011, θα βγει με το όριο των 58, που ανεβαίνει ως τα 67. Με 500 ημέρες όμως εξαγορά, για τα έτη 2011 και 2012 κατεβαίνουν τα όρια και βγαίνουν όπως οι ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα ως το 2012, δηλαδή πριν από τα 62.
7. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι το 2014, παίρνουν πλήρη πριν από τα 62, αλλά και μειωμένη πριν από τα 60. Τα ένσημα μέχρι τα 10.500 συμπληρώνονται και με πλασματικά έτη, αφού όμως υπάρχουν τα 7.500 στα βαρέα. Οσοι έχουν τις 10.500 ημέρες ασφάλισης ή συμπληρώνουν τις 7.500 στα βαρέα από 1/1/2015 και μετά, βγαίνουν με πλήρη στα 62 και μειωμένη στα 60.


Πηγή:enikonomia.gr

Εκπληκτικό: Αν δείτε από τι σας προστατεύει θα το τρώτε κάθε μέρα!! 


πνεύμονες


Προστατεύει τους πνεύμονες από διάφορα νοσήματα και μειώνει τον κίνδυνο εκδηλώσεως άλλων μορφών καρκίνου, όπως αυτός του παχέος εντέρου.
Σύμφωνα με μία νέα μελέτη, η κατανάλωση ωμού σκόρδου δύο φορές την εβδομάδα μπορεί να ελαττώσει σχεδόν κατά το ήμισυ τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα.
Όπως έδειξε, οι ενήλικες που συστηματικά το καταναλώνουν έχουν κατά 44% λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, ενώ ακόμα και στους καπνιστές ο κίνδυνος μειώνεται κατά 30% με τη βοήθειά του.Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι παγκοσμίως η πιο συχνή μορφή καρκίνου - κ το κάπνισμα είναι ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου, με τους εννέα στους δέκα πάσχοντες από τη νόσο να είναι καπνιστές.
Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι το σκόρδο προστατεύει τους πνεύμονες από διάφορα νοσήματα, καθώς και ότι μειώνει τον κίνδυνο εκδηλώσεως άλλων μορφών καρκίνου, όπως αυτός του παχέος εντέρου.Στην παρούσα μελέτη, επιστήμονες από το Κέντρο Ελέγχου & Προλήψεως Ασθενειών της Επαρχίας Γιάνγκσου, στην Κίνα, συνέκριναν τις διατροφικές συνήθειες 1.424 πασχόντων από καρκίνο του πνεύμονα με εκείνες 4.500 υγιών εθελοντών.
Όπως αναφέρουν στην επιθεώρηση «Cancer Prevention Research», όσοι έτρωγαν ωμό σκόρδο τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα είχαν σημαντικά μειωμένες πιθανότητες να παρουσιάσουν καρκίνο του πνεύμονα, ακόμα κι αν κάπνιζαν ή εκτίθονταν καθημερινά στους ατμούς από λάδια που μαγειρεύονταν σε υψηλές θερμοκρασίες (είναι ένας άλλος παράγοντας κινδύνου για τη νόσο).Οι ερευνητές δεν ξέρουν εάν το εύρημά τους ισχύει και για το μαγειρεμένο σκόρδο. Ωστόσο, παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι την προστατευτική δράση ασκεί η αλισίνη - η χημική ουσία του σκόρδου που του προσδίδει τη χαρακτηριστική μυρωδιά του και η οποία απελευθερώνεται όταν ψιλοκόβουμε ή λιώνουμε το σκόρδο, όπως αναφέρει το therapeftis.Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η αλισίνη καταπολεμά τη φλεγμονή στον οργανισμό και δρα αντιοξειδωτικά.
http://www.kontranews.gr/KOINONIA/268525-Ekplektiko-An-deite-apo-ti-sas-prostateyei-tha-to-trote-kathe-mera

Το πιο φθηνό φάρμακο για τον εγκέφαλο και τη μακροζωία
Το πιο φθηνό φάρμακο για τον εγκέφαλο και τη μακροζωία

Το να έχει ο άνθρωπος ένα σταθερό σκοπό στη ζωή του, μπορεί να τον προστατεύσει καλύτερα από την άνοια και το Αλτσχάιμερ όσο περνάνε τα χρόνια, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, που δείχνει ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει να μην έχουν απάθεια και κατάθλιψη, αλλά, αντίθετα, να αισθάνονται ότι ζουν για κάποιο σκοπό.Οι ερευνητές, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο ψυχιατρικό περιοδικό “Archives of General Psychiatry” του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου, διαπίστωσαν ότι, για κάποιο λόγο, όσοι άνθρωποι αισθάνονται περισσότερο από τους άλλους ότι έχουν ένα σκοπό στη ζωή τους, είναι αυτοί που, ακόμα κι αν έχουν στον εγκέφαλό τους τα φυσικά σημάδια της άνοιας και του Αλτσχάιμερ, τα καταφέρνουν καλύτερα να μην επηρεάζονται αρνητικά από αυτά, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.Οι ερευνητές μελέτησαν τα τεστ που είχαν δοθεί σε περίπου 250 ηλικιωμένους, οι οποίοι αργότερα πέθαναν και οι εγκέφαλοί τους ελέγχθηκαν μέσω νεκροψίας για να διαπιστωθεί σε ποιό βαθμό ήταν προχωρημένη η εξάπλωση των σημαδιών της άνοιας. Προτού οι συμμετέχοντες πεθάνουν, οι ερευνητές τους είχαν ζητήσει να προσδιορίσουν κατά πόσο αισθάνονται ότι έχουν ένα σκοπό στη ζωή τους και αν βρίσκουν συγκεκριμένο νόημα σε αυτήν. Η ύπαρξη στόχου θεωρείται από τους ψυχολόγους δείκτης ψυχικής υγείας και ικανοποίησης στην προσωπική ζωή.‘Εδωσαν ένα ψυχολογικό τεστ στους ηλικιωμένους από το οποίο αξιολόγησαν σε ποιό βαθμό οι τελευταίοι όντως αισθάνονταν ότι ζουν για κάποιο σκοπό. Η μεταθανάτια μελέτη του εγκεφάλου των ατόμων αυτών επέτρεψε στους επιστήμονες να συσχετίσουν το ψυχικό βίωμα καθενός, όσον αφορά το σκοπό και την αξία της ζωής του, με την μεταθανάτια κατάσταση του εγκεφάλου του.Όπως διαπιστώθηκε, ακόμα και ανάμεσα σε εκείνους τους ηλικιωμένους που είχαν πολλά σημάδια άνοιας (τις χαρακτηριστικές «πλάκες» που προκαλούν το θάνατο των νευρωνικών εγκεφαλικών κυττάρων), όσοι, όσο ζούσαν, αισθάνονταν ότι είχαν ένα σκοπό, ήσαν αυτοί που επηρεάζονταν λιγότερο αρνητικά από την πρόοδο της νευροεκφυλιστικής νόσου και τη σταδιακή έκπτωση των νοητικών λειτουργιών τους.Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι, κατά μέσο όρο, τα άτομα μ’ ένα σκοπό στη ζωή τους είχαν περίπου 30% βραδύτερη επιδείνωση των νοητικών λειτουργιών τους σε σχέση με όσους σε μικρό μόνο βαθμό θεωρούσαν ότι ζούσαν για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Δεν είναι ακόμα σαφές για ποιό λόγο και μέσα από ποιό βιολογικό μηχανισμό ο σκοπός στη ζωή συσχετίζεται με την καλύτερη υγεία του εγκεφάλου στα γεράματα. Εξάλλου, από την μελέτη προκύπτει ότι οι πιο μορφωμένοι φαίνεται να είναι πιο ικανοί στο να επιβραδύνουν την άνοια.