Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ;

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ.
Από τον Γιώργο  Αυτιά
ΙΚΑ 
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ εως 31.12.92 
Στο ΙΚΑ από το 2013 απαιτούνται για σύνταξη στα 62   σύνολο 12.000  ενσήμων. 
ΕΤΟΣ            ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ         ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010                      10.500                                       58

2011                      10.800                                       58

2012                      11.100                                       59

2013                      12.000                                       62

ΙΚΑ   ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 
ΕΤΟΣ   ΕΝΣΗΜΑ ΠΛΗΡΗ  ΜΕΙΩΜΕΝΗ
 2010    10.000       62               60

 2011    10.000       63               60

 2012    10.000       63,5            60

 2013    10.000       67               62


ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΚΑ  


Το όριο ηλικίας  για πλήρη αυξάνεται από 1/1/2013 στο 62ο και για μειωμένη σύνταξη στο 60ό  με 12.000  ένσημα.

ΕΤΟΣ   ΕΝΣΗΜΑ ΠΛΗΡΗ  ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
2010    10.000              57           55
2011    10.400              58           56

2012    10.800              58,5        56,5

2013    12.000              62           60

ΙΚΑ ΜΕ 4.500 ΕΝΣΗΜΑ
ΕΤΟΣ             ΗΜΕΡΕΣ       ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
                    ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2010             4.500                   60
2011             4.500                   61

2012             4.500                   62 
2013             4.500                   67
ΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 4.500  ΕΝΣΗΜΑ
ΕΤΟΣ     ΗΜΕΡΕΣ       ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

             ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2010           4.500                   55
2011           4.500                   56

2012           4.500                   57

2013           4.500                   62

 
ΙΚΑ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ 4.800 ΕΝΣΗΜΑ
ΕΤΟΣ          ΗΜΕΡΕΣ     ΗΛΙΚΙΑ
          2010  4.800 65
          2011  4.800 65
          2012  4.800 65
          2013  4.800 67
 ΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΜΕ 4.800 ΕΝΣΗΜΑ
       ΕΤΟΣ         ΗΜΕΡΕΣ   ΗΛΙΚΙΑ
          2010 4.800         60
          2011 4.800         61
          2012 4.800         62
          2013 4.800         67
ΙΚΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ  5.500 ΕΝΣΗΜΑ
       ΕΤΟΣ                               ΗΜΕΡΕΣ
                                           ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ              ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
       2010        5.500              55   50
          2011        5.500              57   52
          2012         5.500             60   55
          2013         5.500             67   62
ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ
ΕΤΟΣ    ΗΜΕΡΕΣ

           ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     ΠΛΗΡΗΣ                      ΜΕΙΩΜΕΝΗ

                                     

2010      10.500                55                                 53

2011      10.500                55&9 ΜΗΝΕΣ            53&9 ΜΗΝΕΣ

2012      10.500                56&6 ΜΗΝΕΣ            54&6 ΜΗΝΕΣ

2013      10.500                60&9 ΜΗΝΕΣ            58&9ΜΗΝΕΣ

2014      10.500                61&6 ΜΗΝΕΣ            59&6 ΜΗΝΕΣ

2015      10.500                62                                 60
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
(ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1982)
                                             ΕΤΟΣ               ΕΤΗ       ΗΛΙΚΙΑ
           
            ΤΑΠ-ΕΤΒΑ,    έως 31/12/1992           20        42
            ΤΣΠ-ΤΕ,          1993    20        42 1/2
            ΤΑΠ-ΔΕΗ       1994    20        43
                        1995    20        43 1/2
                        1996    20        44
                        1997    20        44 1/2
           
            ΤΑΠ-ΙΛΤ        έως 31/12/1997           20        45
            ΤΑΠ-ΕΤΒΑ,    από 1/1/1998 έως 31/12/2002 20        50
            ΤΣΠ-ΤΕ,          2003    20 1/2  50
            ΤΑΠ-ΔΕΗ,      2004    21        50
            ΤΑΠ-ΙΛΤ        2005    21 1/2  50
                        2006    22        50
                        2007    22 1/2  50
                        2008    23        50
                        2009    23 1/2  50
                        2010    24        50
                        2011    24 1/2  50
                        2012    25        50
                        2013 και μετά  25        52
ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
(ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1982)
(ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ)
            ΕΤΟΣ                        ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
            Εως 31/12/1992          15                    42
            1993                         15 1/2             42 1/2
            1994    16        43
            1995    16 1/2 43 1/2
            1996    17        44
            1997    17 1/2 44 1/2
            Από 1/1/1998 έως 31/12/2002            17 1/2 50
            2003    18        50
            2004    18 1/2 50
            2005    19        50
            2006    19 1/2 50
            2007    20        50
            2008    20 1/2 50
            2009    21        50
            2010    21 1/2 50
            2011    22        50
            2012    22 1/2 50
            2013    23        52
            2014    23 1/2 52
            2015    24        52
            2016    24 1/2 52
            2017 και μετά  25        52
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 92
                                 ΕΤΟΣ     ΕΤΗ        ΠΛΗΡΗ   ΜΕΙΩΜΕΝΗ
                                   
                        2010    25        60        55
                        2011    25        61        56
                        2012    25        62        57
                        2013 και μετά  25        67        62
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992  
                        ΕΤΟΣ  ΕΤΗ     ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
                                    ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
                        2010    15        60       
                        2011    15        61       
                        2012    15        62       
                        2013 και μετά  15        67
ΜΗΤΕΡΕΣ/ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
(ασφαλισμένοι κατά την περίοδο 1/1/1993 – 31/12/1992)
(πλην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)
           
            ΕΤΟΣ   ΕΤΗ                                        ΠΛΗΡΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
            2010    18 έτη και 3 μήνες      55        50
            2011    18 έτη και 3 μήνες      57        52
            2012    18 έτη και 3 μήνες      60        55
            2013 και μετά  18 έτη και 3 μήνες      67        62
ΜΗΤΕΡΕΣ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
(ή πατέρες 3 τουλάχιστον παιδιών που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση)
(ισχύει για όλες τις μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένες)
            ΕΤΟΣ  ΕΤΗ     ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
                        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
            2010    20        ΑΟΗ
            2011    20        52
            2012    20        55
            2013 και μετά  20        67
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
(ασφαλισμένων κατά την περίοδο 1983-1992)
που δεν έχουν 37 έτη ασφάλισης πριν το 2011
            ΕΤΟΣ  ΕΤΗ     ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
                        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
            2010    35        58
            2011    36        58
            2012    37        59
            2013 και μετά  40        62
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
(ισχύει για όλες τις μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένες)
            ΕΤΟΣ  ΕΤΗ     ΠΛΗΡΗ           ΜΕΙΩΜΕΝΗ
                                   
            2010    25        60        55
            2011    25        61        56
            2012    25        62        57
            2013 και μετά  25        67        62
ΜΗΤΕΡΕΣ/ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
(ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά)
            ΕΤΟΣ  ΕΤΗ     ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΠΛΗΡΗ           ΜΕΙΩΜΕΝΗ
                                   
            2010    20        55        50
            2011    20        55        50
            2012    20        55        50
            2013 και μετά  20        67        62
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΣΤΑ 58
ΠΛΕΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΟΔHΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 23 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΑ 67
           ΕΤΟΣ                         ΑΣΦΑΛΙΣΗ                        ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
            2010                                 26,5  ;;;;;                                   50
         
            2011                                   22                                        55
           2012                                   22,5                                      58
           2013                                   23                                         67
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ 1/1/1983 ΕΩΣ 31/11/1992
            Διατάξεις ν. 4093/2012           ΕΤΗ ΑΣΦΛΙΣΗΣ         ΗΛΙΚΙΑ
            2010    35        58
            2011    36        58
            2012    37        59
            2013/2014/2015          40        62
ΑΝΔΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/1993
            ΕΤΟΣ  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      ΗΛΙΚΙΑ
            2010    20 ή 25            60
2011                61
2012                62
2013                67
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/1993
            ΕΤΟΣ  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      ΗΛΙΚΙΑ
            2010    20        55
            2011                56
            2012                57
            2013                62
            2014                63
            2015                64
            2016                65
            2017                66
            2018                67
ΑΝΔΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ1/1/1993
           
                        ΕΤΟΣ  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      ΗΛΙΚΙΑ
                        2010    15        65
                        2011               
                        2012               
                        2013                67
Σημειώνεται ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν είχε μεταβληθεί με τις διατάξεις του ν. 3863/2010, ωστόσο δεν ανακύπτουν ερμηνευτικά προβλήματα στην εφαρμογή της.
Γυναίκες με 15ετία
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/1993
            Διατάξεις ν. 4093/2012
            ΕΤΟΣ  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      ΗΛΙΚΙΑ
            2010    15        60
            2011                61
            2012                62
            2013/2014/2015                      67
Τομέας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου
Τριακονταπενταετία:
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/1992
           
            ΕΤΟΣ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ        ΜΕΙΩΜΕΝΗ  
              2010  35        58        56 (μόνο γυναίκες)     
            2011    36        58        57 (μόνο γυναίκες)
            2012    37        59        58 (μόνο γυναίκες)
            2013    40        62        -
            2014    40        62        -
            2015    40        62        -
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993
ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά)
                                    ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
            ΕΤΟΣ  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      ΠΛΗΡΗ          ΜΕΙΩΜΕΝΗ
            Μέχρι 31/12/2012       15        65        60
            Από 1/1/2013 και μετά            15        67        62
ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά)
            ΕΤΟΣ  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
            1/1/2011έως 31/12/2012         40        60
            Από 1/1/2013 και μετά                        62
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1983-1992
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 65Ο  ΣΤΟ 67Ο ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΠΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1983 ΕΩΣ ΤΟ 1992
ΑΝΔΡΕΣ
ΕΤΟΣ                    ΑΣΦΑΛΙΣΗ                 ΗΛΙΚΙΑ
2010                              35                              60
2011                              36                              60
2012                              37                              60
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΤΟΣ                    ΑΣΦΑΛΙΣΗ                 ΗΛΙΚΙΑ
2010                              35                               58
2011                              36                               58
2012                              37                               59
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                               ΗΛΙΚΙΑ
15                                                                                                      67
40                                                                                                      62
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
 ΤΣΜΕΔΕ- ΤΣΑΥ-Τ.ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΣΜΕΔΕ
         ΕΤΟΣ                    ΑΣΦΑΛΙΣΗ                  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
          2012                            25                                     62
          2013                            25                                     67
ΤΣΑΥ
        ΕΤΟΣ                    ΑΣΦΑΛΙΣΗ                  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
        2012                           22.5                                    62
        2013                           23                                       67
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
        ΕΤΟΣ                    ΑΣΦΑΛΙΣΗ                  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
       2012                              25                                     62
       2013                             25                                      67
ΔΗΜΟΣΙΟ
1.ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΕΩΣ 31/12/2010ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ
2.ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ 2011-2012  ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ                          
3.ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ 2013 ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ 67 ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ 62 ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1983-1992
  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ                 ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ            ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
                                                                                                  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
             35                                         ΕΩΣ 31/12/10                                  58
            36                                                    2011                                       58
           37                                                    2012                                       59
    
           40                                                    2013                                       62
 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΩΣ 31/12/10                                             ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2/1/11
         ΕΤΗ                     ΗΛΙΚΙΑ               ΕΤΟΣ                       ΕΤΗ                   ΟΡΙΟ   
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ                                   ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ     ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ   ΗΛΙΚΙΑΣ
                                                               25 ΕΤΙΑΣ
                                               ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ
       25                         50                          2011                           25                    52
                                                                  2012                           25                    55
     
                                                                  2013                           25                    67
                                                  ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ
     
       25                         65                          2011                           25                    52
       
                                                                   2012                           25                    55
                                                                   2013                           25                    67   
 http://magdatsegkou.blogspot.com/

3 σχόλια:

  1. Ηλία μου,νομίζω πως πρέπει να ρωτήσεις ένα εργατολόγο

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μέχρι 2008 είχα 5800 ένσημα ικα κ ανήλικο τεκνό. Θα γίνω 50 το 2018. Παίρνω σύνταξη;;τώρα άνεργη

    ΑπάντησηΔιαγραφή