Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Οδοντιατρική περίθαλψη και προληπτική ιατρική προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ


Οδοντιατρική περίθαλψη και προληπτική ιατρική προβλέπει για φέτος ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2015, οι δαπάνες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού για τους ασφαλισμένους του διαμορφώνονται ως εξής: 
Βοηθήματα Αεροθεραπείας : 1.500.000 Ιατρική Περίθαλψη
– Ιατρικές Επισκέψεις : 81.000.000 Διαγνωστικό Κέντρο
 – Αμοιβές Παρακλινικών Εξετάσεων: 200.403.335 
Αμοιβές Παρακλινικών Εξετάσεων Προηγούμενης Χρήσης: 212.000.000 
Αμοιβές για Φυσικοθεραπείες – Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης Ανοιχτής: 30.234.409 
Αμοιβές για Φυσικοθεραπείες Προηγούμενης Χρήσης 41.000.000 
Δαπάνες για Ιδιωτικές ΜΤΝ , ΜΧΑ:  81.327.139 
Δαπάνες για Ιδιωτικές ΜΤΝ , ΜΧΑ Προηγούμενης Χρήσης : 31.000.000
 Φαρμακευτική Περίθαλψη : 1.727.000.000
 Φαρμακευτική Περίθαλψη Προηγούμενης Χρήσης: 750.000.000
 Νοσοκομειακή Περίθαλψη (Δημόσια Νοσοκομεία): 500.000.000
 Νοσοκομειακή Περίθαλψη (Δημόσια Νοσοκομεία) Προηγούμενης Χρήσης:  292.000.000 
Δαπάνη για Ιδιωτικές Κλινικές :197.614.239
 Δαπάνη για Ιδιωτικές Κλινικές Προηγούμενης Χρήσης :110.000.000
 Δαπάνες Νοσηλείας στο Εξωτερικό :40.000.000 
Δαπάνες Νοσηλείας στο Εξωτερικό Προηγούμενης Χρήσης :20.000
 Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας: 42.080.790
 Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Προηγούμενης Χρήσης: 30.000.000
 Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές 13.924.508
 Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές Προηγούμενης Χρήσης 43.000.000
 Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας 9.015.428
 Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας Προηγούμενης Χρήσης 47.000.000
 Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου 45.000.000 
Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου Προηγούμενης Χρήσης 45.000.000 
Νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος 8.000.000 Νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος Προηγούμενης Χρήσης 10.000.000 
Πρόσθετη Περίθαλψη 303.500.000 
Οδοντιατρική Περίθαλψη 2.000.000
Οδοντιατρική Περίθαλψη Προηγούμενης Χρήσης 1.000.000
 Προληπτική Ιατρική 1.000.000 
Λοιπές Παροχές σε είδος (τεχνητός νεφρός κ.λπ.) 6.000.000 
Επιδόματα Μητρότητας 1.500.000 
Εξοδα Μετακινούμενων Ασθενών 45.000.000
 Λοιπές Δαπάνες Νοσηλείας 25.000.000

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου