Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

οι 8 αρχές για τις αλλαγές στις συντάξεις.


«Κλειστά» κρατά η κυβέρνηση τα «χαρτιά» της μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού, καθώς παρουσίασε, διά του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλου, οκτώ γενικές αρχές, χωρίς, ωστόσο, να προτείνει συγκεκριμένα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε για τις σημερινές, ούτε και για τις μελλοντικές κύριες συντάξεις.Όπως προκύπτει από το κείμενο που παρέδωσε για γνωμοδότηση ο υπουργός στον πρόεδρο της ΟΚΕ Γ. Βερνίκο, δεδομένες είναι οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις (με «κανόνα βιωσιμότητας» αντί της ρήτρας βιωσιμότητας) ενώ οι κύριες θα καθοριστούν, αφού ολοκληρωθούν οι αναλογιστικές μελέτες που θα γίνουν με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού.Η κυβέρνηση διατυπώνει την ευχή να προστατευτούν οι κύριες συντάξεις από νέες μειώσεις, αφήνοντας «ανοικτή» στον διάλογο την πρόταση για την «κάλυψη» 300 - 400 εκατ. ευρώ από την αύξηση των εισφορων (η σχετική πρόταση δεν περιλαμβάνεται ρητά στο πλαίσιο των γενικών αρχών), ενώ προβλέπει εξοικονομήσεις μέσα από την ενοποίηση των Ταμείων κύριας ασφάλισης σε ένα και την άμεση εφαρμογή ενιαίων κανόνων για τις συντάξεις. Ο Γ. Κατρούγκαλος επιδιώκοντας να βάλει στον διάλογο τα κόμματα, πρότεινε στην ΟΚΕ, μολονότι η διαβούλευση διεξάγεται μεταξύ των φορέων-μελών της, να απευθύνει πρόσκληση στα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή να υποδείξουν εμπειρογνώμονες της επιλογής τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Εργασίας που θα συγκροτήσει.Οι οκτώ γενικές αρχές για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού είναι:
1 Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη θέσπιση ενός ενιαίου πλέγματος κοινωνικής προστασίας προνοιακών και ασφαλιστικών παροχών, με επίκεντρο το καθολικό, δημόσιο, αναδιανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Το νέο ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να υπερβαίνει δραστικά την οργανωτική και λειτουργική διάσπασή του, καθώς και τα αποσπασματικά και πελατειακά χαρακτηριστικά που το διέκριναν έως σήμερα, ώστε να εξασφαλίζει κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη.
2 Η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή δεν θα προκύψει από νέες οριζόντιες μειώσεις, αλλά από τον εξορθολογισμό του συστήματος. Οι συντάξεις, και ιδίως οι κύριες, θα πρέπει να προστατευτούν από νέες μειώσεις.
3 Η σύνταξη θα αποτελεί το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της αναλογικής/ανταποδοτικής σύνταξης, υπό την εγγύηση του κράτους: Η Εθνική Σύνταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δίνεται σε όλους, όσοι έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ισόποση με το 60% του ενδιαμέσου εισοδήματος, θα ανεβαίνει μαζί με το ΑΕΠ και τη βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας. Ισοδυναμεί άρα με ρήτρα ανάπτυξης. ?Το αναλογικό μέρος της σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατόν εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου και αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί στους φορείς κύριας ασφάλισης. Υπολογίζεται βάσει των συντάξιμων αποδοχών και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων παροχών.4 Τα ποσοστά αναπλήρωσης θα προσδιοριστούν στη βάση αναλογιστικής μελέτης με τη βοήθεια και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), ούτως ώστε να εξασφαλίζουναξιοπρεπείς συντάξεις και αναδιανομή υπέρ των φτωχότερων και πιο αδύναμων στρωμάτων.5 Πλήρης οργανωτική και λειτουργική ενοποίηση του συστήματος, με σκοπό την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ασφαλισμένων, την εξοικονόμηση πόρων και την καθιέρωση απλών και διαφανών κανόνων που θα επιτρέπουν γρήγορη έκδοση των συντάξεων.Οργανωτική ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης, με ταυτόχρονη λειτουργική ενοποίηση των κανόνων παροχών συντάξεων και είσπραξης εισφορών. ΟΓΑ και ΝΑΤ παραμένουν αυτοτελή νομικά πρόσωπα για την άσκηση των μη συνταξιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων.
Ενιαίος υπολογισμός συντάξεων στη βάση των εξής τριών παραμέτρων: Μισθός εργασιακού βίου (ή εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες ή αγρότες, ένα ενιαίο ανά μισθολογική ή εισοδηματική κατηγορία, ποσοστό αναπλήρωσης και τα έτη ασφάλισης.Ενιαίος υπολογισμός εισφορών, βάσει του μισθού ή του εισοδήματος.
6 Επικουρική Σύνταξη: Μοναδικός φορέας επικουρικής ασφάλισης το ΕΤΕΑ, υποκατάσταση της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος» με τον «κανόνα βιωσιμότητας».
7 Ανακεφαλαιοποίηση του συστήματος μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων των Ταμείων στο πλαίσιο ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και διαφανούς πλαισίου, ενός ενιαίου συστήματος κοινωνικών πόρων και της αξιοποίησης μέρους της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, η οποία θα πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως περιουσία των νέων γενεών.8 Βελτίωση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών και δραστική αντιμετώπιση των ποικίλων εκδηλώσεων του φαινομένου της «μαύρης» εργασίας.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου