Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

.Αυξήσεις «φωτιά» στα ασφάλιστρα Υγείας


   Ακριβά θα πληρώσουν την ανάγκη για υγεία και φέτος οι Έλληνες καθώς αναμένονται αυξήσεις που θα αγγίξουν το 15% στα ιδιωτικά προγράμματα Υγείας, με τις εξελίξεις να ανεβάζουν σημαντικά το κόστος για περισσότερους από 300.000 ασφαλισμένους που έχουν «εμπιστευτεί» τη νοσοκομειακή τους περίθαλψη στον ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), η πρόσφατη εφαρμογή αυξημένου, ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 23% στο τελικό κόστος νοσηλείας των ασφαλισμένων σε ιδιωτικές κλινικές, έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιβάρυνση των προγραμμάτων Υγείας που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Οι υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών προς τους νοσηλευόμενους ασθενείς υπόκεινται στο σύνολό τους στον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος ως γνωστόν αυξήθηκε από 13% σε 23%.Η επιβολή του υψηλότερου συντελεστή σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι χαμηλότεροι συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι ισχύουν για επιμέρους υπηρεσίες και αγαθά της νοσηλείας (όπως τα φάρμακα που υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 6%).Την ίδια στιγμή οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποδίδουν στο κράτος έμμεσο φόρο, το «φόρο ασφαλίστρων» ο οποίος από τον Ιούλιο του 2015 επίσης αυξήθηκε στις ασφαλίσεις Υγείας από 10% σε 15%.Το προεδρείο της Ένωσης υπογραμμίζει ότι, λόγω των πολλαπλών και ανεξέλεγκτων αυξήσεων που υφίστανται οι αποζημιώσεις Υγείας (από την υιοθέτηση νέων και συνήθως υψηλού κόστους ιατρικών πράξεων, την αύξησης της συχνότητας των μακροχρόνιων και σοβαρών παθήσεων) τα προγράμματα Υγείας ήδη λειτουργούν σε οριακό επίπεδο.Οι πρόσφατες φορολογικές αυξήσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κόστος των προγραμμάτων, στα οποία βασίζεται μεγάλο μέρος του πληθυσμού για να διασφαλίσει πρόσβαση στις ιδιωτικές υπηρεσίες, αποφορτίζοντας ταυτόχρονα το ήδη επιβαρυμένο σύστημα κοινωνικών παροχών.Είναι, κατά συνέπεια, προς το συμφέρον του ασφαλιστικού συστήματος και των Ελλήνων πολιτών να υπάρξει μέριμνα ούτως ώστε η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας να παραμείνει ένα προσιτό αγαθό για το ευρύ κοινό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου