Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Καταλύματα Τρίτης Ηλικίας - ΕΟΤ

Δικαιούχοι του Προγράμματος με τα προστατευόμενα μέλη τους , είναι όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και άνω , είναι δε συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων της Εργατικής Εστίας ή της Αγροτικής Εστίας.Η διανομή των δελτίων θα ξεκινήσει στις 17/09 από τα ΚΕΠ όλης της χώρας.Διάρκεια προγράμματος από 1.10.2012 έως 31.5.2013.
ΒΛΈΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου