Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Πληροφόρηση Συνταξιούχων γιά ΑΜΚΑ-ΑΦΜ


Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα να πληροφορηθείτε για την ύπαρξη ή μη του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και να καταχωρήσετε αυτά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν.
Εφιστούμε την προσοχή, για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων σας, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην ταυτοποίηση αυτών.
https://apps.ika.gr/eAMAIdentification/faces/check.xhtml

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου