της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη
  Σύμφωνα με την λόγω κατάταξη, η Ελλάδα με 561 βαθμούς με μέγιστους τους 1.000, σημείωσε φέτος πτώση κατά τρεις θέσεις σε σχέση με την αξιολόγηση του 2013. Στην μελέτη αυτή παίρνουν μέρος 36 Ευρωπαϊκές χώρες και η Σκωτία. Η 8η έκδοση του ευρωπαϊκού «πίνακα κατάταξης» παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες παρουσία του ευρωπαϊκού επιτρόπου για την Υγεία.  Οι Κάτω Χώρες βρίσκονται σταθερά στην κορυφή, λαμβάνοντας 898 βαθμούς από τους 1.000, και ακολουθούν η Ελβετία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Δανία. Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας (EHCI) είναι το καλύτερο πρότυπο αξιολόγησης για τις επιδόσεις των συστημάτων υγείας. Η κατάρτιση του σχετικού πίνακα γίνεται με βάση δημόσια στατιστικά στοιχεία, δημοσκοπήσεις ασθενών και ανεξάρτητες έρευνες που διεξάγει η Health Consumer Powerhouse Ltd, ανεξάρτητη ιδιωτική εταιρεία.   Όπως τονίζουν οι παράγοντες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, "η θέση που κατέλαβε η χώρα μας δεν μπορεί παρά να γεννά σοβαρούς προβληματισμούς. Κι αυτό γιατί, σε αντίθεση με την ολοένα και υψηλότερη απόδοση που εμφανίζουν τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, η Ελλάδα ακολουθεί αντίθετη πορεία, έχοντας χάσει επτά βαθμούς στο πλαίσιο της συνολικής απόδοσης. Παρά το γεγονός, ότι η βρεφική θνησιμότητα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, σύλλογοι ασθενών αναφέρουν, ότι απειλούνται ακόμα και βασικά δικαιώματά τους".