της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη
 Άρχισαν τα "όργανα" στα δημόσια νοσοκομεία με την έμμεση μείωση του προϋπολογισμού να πλήττει την λειτουργία τους σε κάθε επίπεδο. Από το ΓΝΑ "Ευαγγελισμός" απέστειλαν ήδη τα πρώτα στοχιεία που δείχνουν ότι το 2015 θα είναι πολύ πολύ δύσκολο για την Δημόσια Υγεία.  Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία από το ΕΣΑΚ Ευαγγελισμού (που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ) "για το 2014 προβλέπονταν λειτουργικές δαπάνες για τον Ευαγγελισμό 82 εκ. ευρώ. Για το 2015 προβλέπονται 72 εκ. ευρώ. Είναι βέβαια γνωστό ότι προς το τέλος του χρόνου δίνονται κάποιες έκτακτες επιχορηγήσεις που φτάνουν ίσα ίσα για να μην κλείσει το νοσοκομείο. Το ίδιο θα προκύψει και φέτος αλλά με δυσμενέστερους όρους".