Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

.ΙΚΑ: Επανέρχονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων όσοι τη χάνουν για ειδικούς λόγουςΚατά πάγια τακτική, για το σύνολο των οφειλετών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο., σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται απώλεια ρύθμισης παρά την αποδεδειγμένη πρόθεση του οφειλέτη για τη διατήρησή της και οφειλόμενη σε γεγονός που δεν άπτεται των ευθυνών του, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος προβαίνουν σε επαναφορά των εν λόγω ρυθμίσεων.Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΚΑ που επισημαίνει:
"Από τις 08/04/2015, τέθηκε σε εφαρμογή μία σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω των οποίων δίνεται στους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. η δυνατότητα να προχωρήσουν σε διακανονισμό των οφειλών τους μέσω διαδικτύου, να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για τα ποσά που έχουν πιστωθεί στην καρτέλα τους, καθώς και για τα ακριβή ποσά οφειλών (εντός ή εκτός ρύθμισης) που είναι απαιτητά τη δεδομένη χρονική στιγμή και, επιπλέον, να καταβάλλουν μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων τα απαιτητά ποσά από καθυστερούμενες οφειλές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου